Interne begeleider

 

Intern Begeleider (IB-er)

De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft coördinerende en begeleidende taken. Hij/zij helpt leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen. Zij voert ook gesprekken met ouders en leerkracht over het kind.

Vaak is het zo dat de leerkracht een hulpvraag heeft, dan gaat de IB’er dit onderzoeken en kijken wat een passende oplossing is. 

De IB’er houdt zich ook bezig met handelingsplannen en het leerlingvolgsysteem.

In ons geval is Jany Brussaard de intern begeleider. Zij werkt alle schooldagen.  Jany werkt samen met alle leerkrachten, de remedial teacher, de logopediste, met PPO ( primair passend onderwijs) met de Karlijn, de orthopedagoge en met nog veel meer mensen.

Hebt u vragen over de ontwikkeling van uw kind dan gaat u natuurlijk eerst in gesprek met de eigen leerkracht van uw kind en als u nog vragen hebt die de leerkracht niet kan beantwoorden, dan kunt u contact opnemen met de IB-er.

Informatie aanvragen

Cookie instellingen