Algemene voorwaarden

DISCLAIMER

Alhoewel obs Finlandia bij de vervaardiging en samenstelling van deze website en de inhoud daarvan de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht heeft genomen sluit zij alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website. Wij kunnen niet garanderen dat de informatie op de site te allen tijde volledig of juist is. Finlandia aanvaardt evenzeer geen enkele verantwoordelijkheid voor beslissingen, welke op basis van deze informatie door de bezoeker van deze website en/of door derden wordt genomen. De Finlandia site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Finlandia liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Finlandia. Finlandia is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Finlandia geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.
Cookie instellingen