klachtenregeling

Het kan voorkomen dat je ergens niet tevreden over bent, of een klacht heeft. De directie gaat graag met je in gesprek hierover en zal steeds bevorderen dat een gesprek volgt tussen jou en degene tot wie de klacht zich richt.

Leidt dat niet tot een oplossing dan kun je je wenden tot ons bestuur, stichting BOOR. Aan stichting BOOR is een klachtfunctionaris verbonden: Marjel Sterrenberg. Je klacht kunt je per e-mail aan haar sturen naar: klacht@stichtingboor.nl, onder vermelding van uw naam, het mailadres waarop je bereikbaar bent en uw telefoonnummer. De klachtfunctionaris neemt vervolgens contact met je op.

Stichting BOOR is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). Iedereen die een klacht heeft over BOOR kan altijd een klacht indienen bij de LKC. Als niet daarvoor de stap naar de school of stichting BOOR is gemaakt, zal de LKC zich inspannen om dit contact alsnog tot stand te brengen.

Als een van bovenstaande stappen niet mogelijk is en/of je wilt eerst je zorgen delen met een neutrale persoon, dan kun je de contactpersoon op je school(locatie) benaderen. De contactpersoon is een eerste aanspreekpunt met verwijsfunctie naar één van de externe vertrouwenspersonen van stichting BOOR. 

Cookie instellingen