Stichting BOOR

De Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR) is het schoolbestuur van alle openbare onderwijsinstellingen in Rotterdam, zowel primair als voortgezet onderwijs. BOOR heeft de ambitie verbetering aan te brengen in de onderwijssituatie van kinderen, hun vermogen tot een leven lang leren te vergroten en hun kansen te verbeteren om naderhand een plek op de arbeidsmarkt in te nemen. Het vergroten van kansen van kinderen komt uiteraard ook de Rotterdamse samenleving ten goede. Daarom willen de BOOR-scholen onderwijs verzorgen waarin kwalitatief hoogwaardig onderwijs en maximale talentontwikkeling centraal staan. Onderwijs dat is gebaseerd op behoeften van onze kinderen en waarbij scholen deel uitmaken van netwerken van onderwijsprofessionals, scholen en maatschappelijke partners gericht op de belangen van het kind.

Passend onderwijs voor iedereen, zonder onderscheid naar godsdienst of levensovertuiging, seksuele voorkeur, etniciteit, politieke overtuiging of welk ander onderscheid dan ook. Onderwijs dat een kind leert een open opstelling ten opzichte van anderen te hebben, en een klimaat realiseert waarin kinderen elkaar leren kennen, begrijpen en waarderen op basis van respect en vertrouwen.

De kernwaarden van het openbaar onderwijs zijn:

 • Maximale talentontplooiing
 • Actieve pluriformiteit
 • Naleving van kinderrechten en kinderplichten
 • Sterke binding met de samenleving
 • Nieuwsgierig, betrokken en toekomstgericht Personeelsbeleid

Het personeelsbeleid van stichting BOOR en Harbour Bilingual is er op gericht:

 • dat iedereen met plezier werkt op school
 • dat er zorg is voor elkaar
 • dat jonge en nieuwe leerkrachten goed begeleid worden
 • dat er aandacht is voor de problematiek van onderwijs en leeftijd (het seniorenbeleid)
 • dat er mogelijkheden zijn om verder te leren in cursussen of na- of bijscholingen
 • dat er mogelijkheden zijn om binnen het openbaar onderwijs door te groeien tot de positie van (adjunct-) directeur
Cookie instellingen